dilluns, 4 de juliol del 2011

Acta Assemblea Clot-Camp de l'Arpa, 29 de juny de 2011

1. Presentació de l'ordre del día. (5 min) 
S’obri un torn de paraula en el que es parla les següents qüestions:
- Es proposa que les assemblees siguen itinerants per altres espais públics del barri.
- Es fa un nou incís en la dificultat que tenen algunes persones per a consultar Internet i es propasa que surti un grup de gent per a surtir una vegada a la setmana a parlar amb les veïnes i veïns, anar al mercat… Es suggereix fer algun tipus de material tipus panflets en el que es conte què és l’Assemblea i què es tracta en ella. Es propasa fer uns punts d’informació en el barri.


 2. Debat sobre el funcionament de l'Assemblea. (70 minuts)

Es proposa una dinàmica per grups xicotets per debatre sobre la pròpia Assemblea: què és i com l'entem? Que esperem d'ella?...
Es debat durant una bona estona (40 minuts) sobre si es adient o no fer aquesta dinàmica i finalment es decideix dur-la a terme.
Es fan petits grups de debat d'unes quinze/vint persones que tracten la valoració crítica de l'Assemblea i propostes de millora, l'horitzontalitat de la mateixa, i què és vol aconseguir amb l'Assemblea.
Posteriorment als debats persones que han participat en diferents subgrups exposen els temes que han tractat i la valoració de la pròpia dinàmica. 
Algunes persones valoren la dinàmica com una cosa negativa i consideren que es intentar professionalitzar l’Assemblea i donar-li una estructura molt rígida.
Altres persones consideren l’experiència com una cosa positiva ja que s’ha donat l’oportunitat de participar a persones que no ho fan  normalment.
Les qüestions que sorgeixen sobre el format de l’Assemblea:
·         Dinàmització rotativa.
·         Ordre del dia de la manera més transparent possible per a que les persones puguen reflexionar sobre les diferents coses que es van tractar. Intentar passar l’ordre del dia per l’e-mail.
·         Com es gestiona el consens
·         Com es tanquen els temes difícils de tancar
·         L’assemblea ha de ser més àgil.
·         La persona o grup que proposa algo s'ha de responsabilitzar del que diu i fer-se càrreg de dur a terme això que proposa.
·         Que si es diu de fer una acció hi hagi una comissió temporal que rencarregui de donar-li forma i contingut.
·         Cada vegada que hi ha una proposta que es decideixi si es treballa o no.
·         Que les comissions es reflecteixin per internet.
·         Que s'aprovi l'ordre del dia.


 3. Trobada de barris de plaça Catalunya. Del diumenge 26 de juny. (10 minuts)
S'informa de l'Assemblea de la Coordinadora d'Assemblees de Barri de Bcn del diumenge 26 de juny (s'adjuntal'enllaç a l'acta) I es tracta la qüestió de com deu coordinar-se l'Assemblea del Clot-Camp de l'Arpa amb les assemblees d'altres barris i la cordi?
4. Información de comisiones (15 minuts)
- Comissió Xarxa de Suport Mutu del Clot-Camp de l'Arpa: s'informa de la presentació de la Xarxa de Suport Mutu el proper 10 de juliol. Es realitzarà un cercavila a les 11:30h des de  Can Miralletes. A les 13h es persentarà la Xarxa al Parc el Clot i a les 14h un dinar de carmanyola. Així mateix es proposa una tenda gratis: que cadascú porte allò que no fa servir o no necessite i que voldria deixar a disposició de qui ho vulga.
Comissió Salut i educació: informen que s’han començat a reunir la comissió de salut i educació i que estan preparant activitats per mitjans de juliol. Ja informaran de coses més concretes.
Comissió Acció: s'informa que a l'última convocatòria de la comissió només acudiren dues persones i es planteja la continuïtat o no de la comissió o proposar les accions des dels grups i comissions que ja existeixen o vagen surgint.
Grup de cineforum: s'informa de la proposta de fer un cinefòrum pels dijous 14, 21 i 28 de juliol al barri. El grup resta decidir els documentals i l'espai del barri on es projectaran. Demanen recolzament en la logística i desplaçament del material que es farà servir.

5. Breus, convocatòries, propostes, debats oberts, etc. (30 minuts). 
- Es recorda que va haver una persona detinguda durant l’intent de desallotjament de plaça Catalunya i set el dia 15 al Parlament. Hi ha que seguir donant recolzament a aquestes persones i estar pendents de pròximes convocatòries de recolzament.
-  Surt la idea de repartir pamflets per el barri
- Es proposa seguir tallant la Meridiana la setmana següent i fer-ho mitjançant un cercavila.
- Proposta de grup per pensar coordinació amb altres barris.
- Les persones que actualment van a les reunions de Coordinació de Barris  exposen que no volen seguir anant sols a les reunions, que la responsabilitat és de tots i volne que més gent se'n responsabilitzi.
- Es proposa de fer un plafó informatiu.
- Es proposa realitzar un fanzine d'accions al barri.
- Es proposa deixar material imprès en les entitats del barri per a que altres persones puguen utilitzar-lo per a fer difusió.
- Es proposa realitzar un organigrama o esquema per tal de que les persones que vinguin de nou a l'assemblea tinguin una idea de quines coses es van fent, les comissions existents
- S'exposa el fet que la megafonia, fins al moment, ens l'han deixat Federació d’Entitats voluntàriament, però que a partir d'ara demanen un resguard de 50 euros que seran depositats a l'entitat quan s'agafe l'equip i retornats quan es torne. Es proposa utilitzar un megàfon amb prou potència que s'ha fet servir al principi de l'Assemblea. 
- Es recorda que hi ha dos persones que fan difusió de l’Assemblea tots els dimarts amb un cotxe amb megafonia i que necessiten algú que els relleve.
- Es debat al voltant de si l’Assemblea deu tindre o no objectius concrets. Hi ha gent que opina que es deuen tindre objectius concrets per a fer l’Assemblea més productiva, hi ha altra gent que creu que som un grup molt heterogeni, que intentar arribar a acords en algunes coses és impossible i que és millor que anem tenint xicotets consens de coses per a fer juntes però sense marcar-nos objectius. - Es proposa crear un grup format per aquelles persones que vulguin anar a Madrid el dia 23 de juliol, per participar de la concentració que celebraran totes les marxes populars en arribar a la ciutat. La idea es que els interessats en anar-hi es coordinin per llogar autocars o bé per repartir-se entre cotxes particulars
- Al mail de l’Assemblea han arribat diversos emails de coses que hi ha que comentar a l’Assemblea: una comissió de fotografia de Plaça Catalunya que ens demana fotografies de la nostra Assemblea; altre grup de fotografia que ens ofereix fer una exposició en el barri (té que ixir algú per assumir contactar amb elles i organitzar-ho; un grup de patinadores que s’ofereix a fer difusió pel barri els dijous.
Convocatòries:
- Divendres 1 de juliol, 17h Plaça Sant Jaume per la presa de possessió del Trias.
- A les 21.30 h a la Bonanova, concentració davant el consolat de Grècia.
- Dijous 30 de juliol, a les 20 h, al pati de la facultat de la UB Raval, “Comissió 14-15” on, entre altres coses, es parlarà sobre el tema de les detingudes del 15J. L


6. Convocatòria de la próxima asamblea. (5 minuts)
Es recorda que la moderació de l'Assemblea es rotatòria buscant l'horitzontalitat d'aquesta i la participació de les persones i s'informa que qui estiga interessada en la moderació i preparació de la propera assemblea poden ajuntar-se al final d'aquesta, amb motiu de començar a preparar-la i que la gent puga disposar d'una ordre del dia uns dies abans de la propera Assemblea. De moment, no s'ofereix ningú, per tant, de moment no hi ha ningú que moderi ni gestioni la propera assemblea.  
 

 
7. Consensuar acords presos a l'Assemble.
No es fa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada